21533681 10154986615941194 2022808757 o

Försäkring

Alla i klubben är kollektivt olycksfallsförsäkrade hos Folksam!


Försäkringen gäller vid tävling och träning (cykel). Inträffar ett olycksfall under aktiviteten gäller försäkringen. Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan ort och utomlands (vid utlandsresa i högst 45 dagar).

Försäkringen lämnar en schabloniserad engångsersättning som styrs av skadans diagnos en sk akutersättning som ska täcka en del av kostnaderna för läkarvård.

Försäkringen gäller utomlands men kan inte ersätta den faktiska vården utomlands utan då gäller ens eget Reseskydd i hemförsäkringen, där är det dock viktigt att kolla upp så den gäller under idrottsliga verksamheter. Är man en grupp och åker på tävling utomlands eller träningsläger kan man teckna på en reseförsäkring för gruppen hos oss (idrottsreseförsäkring)


Kontakta Folksam för mer information samt vid eventuell skada.

Telefonnummer: 0771 - 950 950

Vårt försäkringsnummer är: KF-5390126-000


Försäkringsvillkor finns här.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub