21533681 10154986615941194 2022808757 o

Antidoping

Har du koll på vad du stoppar i dig?

140609 vk puff1 340x135dpi

Trodde du som de flesta, att doping är anabola steroider, bloddoping och inget som rör en motionär?


Vår Antidopinpolicy gäller ALLA medlemmar i Fredrikshofs IF CK


Klubbens roll i dopingfrågor är att informera, men det är ALLTID du som enskild individ som har ansvar för att inte dopa dig. Och straffet är lika hårt för alla, oavsett misstag eller inte, avstängning från all verksamhet under två år.

Både SCF, RF och även FASS rekommenderar alla att avstå helt från alla typer av kosttillskott - man har än så länge inga tecken på att de är till nytta och den här typen av produkter kontrolleras av Livsmedelsverket, inte Läkemedelsverket, vilket innebär att det inte ställs samma krav på hur producenterna ska redovisa innehållet. Det innebär att ingen vet exakt vad dessa produkter innehåller!

___________________________________________________________________________________________________________________

2006-04-12

Antidopingpolicy för Fredrikshofs IF CK

Fredrikshofs IF CK tar avstånd från varje form av doping. Att hantera eller inta preparat som är förbjudna enligt svensk lag kan ge upp till två års fängelse.

Vi vill att vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger, förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. Det är varje enskild medlems ansvar att inte vara dopad.

Antidopingpolicyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller avseende doping I Fredrikshofs IF CK och hur vi säkerställer att undvika dopingfall i klubben.


Doping

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som förbjudits av Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Cykelförbundet (SCF), Internationella Cykelförbundet (UCI), Internationella Olympiska Kommittén (IOK) och/eller World Antidoping Agency (WADA).

Aktuell dopinglista finns på www.rf.se eller på närmaste Apotek.


Klubbens ansvar

Klubbens ansvar är att informera medlemmarna i antidopingfrågor.

Så här gör vi för att undvika doping i vår klubb:

  • Informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingpolicy
  • Informerar klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om Riksidrottsförbundets (RF:s) "Antidopingfakta".
  • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva.
  • Uppmanar klubbens medlemmar att göra Riksidrottsförbundets kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera.
  • Informerar klubbens medlemmar om policyn.


Cyklistens ansvar

Varje cyklist är ALLTID själv ansvarig för att inte vara dopad. Det åligger cyklisten att förvissa sig om att de eventuella preparat man använder är dopingklassade eller inte.

Cyklistens ansvar innebär:

  • Att inte inta eller inneha dopingklassade substanser
  • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller för doping
  • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller som medlem I Fredrikshofs IF CK
  • Att i förekommande fall då man av läkare fått preparat utskrivna som innehåller substanser som finns upptagna i dopinglistan, själv söka dispens för dessa hos SCF. Aktuell dopinglista finns på www.rf.se eller på närmaste Apotek.
  • Att iakta stor försiktighet vad gäller kosttillskott. Klubben rekommenderar alla medlemmar att avstå helt från denna typ av preparat.


Regler avseende doping

Skulle en medlem avstängas av Svenska Cykelförbundet eller RF efter att ha lämnat ett positivt dopingprov, har medlemmen genom detta åsamkat klubben sådan skada att denne omedelbart fråntas sitt medlemskap i klubben. Medlemmen får omedelbart lämna samtliga eventuella uppdrag i klubben och får inte delta i någon av de aktiviteter som arrangeras av klubben, som exempelvis träningar, motionslopp, kurser och seminarier.


Informationspolicy

I händelse av dopingfall är det klubbens ordförande som är extern kontaktperson. Det åligger styrelsen att se till att antidopinginformationen på klubbwebben är uppdaterad.

Det åligger styrelsen att omedelbart kontakta klubbmedlemmarna via mail, för att informera om vad som har hänt. Om styrelsen så beslutar läggs ett meddelande ut på klubbwebben.

Har du frågor som gäller missbruk av dopingmedel kontakta Dopingjouren tel. 020-54 69 87. Du får vara anonym om du vill.

Har du frågor som gäller samhällets insatser för att åtgärda dopingproblemet kontakta Folkhälsoinstitutet tel. 08-566 135 00.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub