21533681 10154986615941194 2022808757 o

Allmän information om funktionärsinsatser

Fredrikshof arrangerar varje år ett antal lopp där vi behöver våra medlemmars hjälp som funktionärer. Klubben brukar ibland även tillhandahålla funktionärer till externa evenemang. Funktionärskommitténs uppgift är att i första hand bemanna våra egna lopp.

Vem kan vara funktionär?

Alla medlemmar i klubben kan vara funktionärer. Cyklar man något av Vätternloppen med våra mastergrupper ingår ett obligatoriskt funktionärsuppdrag, och tävlar man för klubben ingår två uppdrag.

Vi välkomnar dessutom frivilliga funktionärer, både bland medlemmar som inte cyklar Vätternloppen och ifall den som fullgjort ett obligatoriskt uppdrag vill göra ytterligare insatser.

Att vara med som funktionär är ett bra sätt att lära känna andra klubbmedlemmar och se hur det går till bakom kulisserna på ett lopp.

Uppgifter

Varje lopp/uppdragsansvarig fördelar ut de uppgifter som behöver göras bland de funktionärer som anmält sig till just det uppdraget. Beroende på typ av arrangemang kan det vara olika uppgifter, men några exempel är:

  • Flaggvakt
  • Hantering av anmälan
  • Servering av mat i depåer och målgång
  • Packa upp och packa ner utrustning

Tidsåtgång

Räkna med att ett funktionärsuppdrag tar 5-7 timmar. För de arrangemang som varar längre än så kommer uppdragen att delas upp så att några tar det tidiga skiftet och några ett senare.

Ersättning

Som Vätternåkare och tävlingsåkare är funktionärsuppdrag obligatoriskt och ingen ersättning utgår. Det åligger varje enskild åkare att se till att boka sig för funktionärsuppdrag. Efter säsongens slut kommer utförda uppdrag att stämmas av med vilka som har deltagit i våra Vätterngrupper. Även deltagare som hoppar av Vätternloppen men varit anmälda till och tränat med Vätterngrupperna under våren ska fullgöra funktionärsuppdrag.

Övriga funktionärer samt de Vätternåkare som fullgör ytterligare uppdrag under året kommer att få värdecheckar för klubbkläder i form av klädkoder hos Trimtex (300 kr) eller presentcheck hos Cykelcity (200 kr). Klädkoderna eller presentcheckarna skickas ut först efter att samtliga uppdrag är genomförda, rapporterade och sammanställda vilket brukar bli klart i slutet av året.

Anmälan

Allteftersom datum för våra arrangemang blir klara publiceras anmälan här på MyClub under fliken "Funktionärer". I samband med det kommer även Information att komma ut i Fredrikshofs Facebookgrupp. Det finns ett maxantal funktionärer per arrangemangsdag och det är först till kvarn som gäller.

Kontakt

funktionar@fredrikshof.se

Funktionärsuppdrag

Samtliga funktionärsuppdrag för 2019 är nu fullbokade.

Kommunikation efter att du är anmäld kommer att ske genom MyClub. Säkerställ att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Återbud

Om du anmält dig till funktionärsuppdrag och behöver lämna återbud eller vill byta uppdrag med god framförhållning, kontakta funktionar@fredrikshof.se. Om du blir sjuk eller annat återbud med mindre än 10 dagar kvar till uppdraget kontaktar du istället den arrangemangsansvarige.

Md fhof km 6
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub